http://www.zwrotvatvzm.e-biznes.org/

Wniosek dotyczy ubiegania się w urzędach skarbowych o zwrot podatku VAT zapłaconego w okresie od 01.05.2004 r. (data wejścia Polski do Unii Europejskiej) do chwili obecnej za zakupione materiały budowlane, które przeznaczono na remont lokalu mieszkalnego lub budowę budynku mieszkalnego. Z akcesją Polski do UE związany był wzrost stawki VAT z 7 % na 22 % za niektóre materiały budowlane, za które można uzyskać zwrot zapłaconego podatku VAT. Od 01.01.2011 r. stawka ta wzrosła odpowiednio do 8 % i 23 % podatku VAT.  Złożenie wniosku nie jest obowiązkiem, ale prawem podatnika co oznacza że może go złożyć w urzędzie skarbowym, ale nie musi. www.mf.gov.pl